top of page

FACEBOOK-VARSLER FRANCES HAUGEN MOTTAR HERITAGE-PRISEN

The America-Norway Heritage Award gis til norsk-amerikanere som gjennom sitt arbeid har gitt et vesentlig bidrag til det amerikanske samfunnet. Prisen er på USD 10.000 og deles ut av Norge-Amerika Foreningen (NORAM).


I oktober 2021 varslet den daværende Facebook-medarbeideren Frances Haugen om skadelig praksis innad i selskapet. I programmet 60 minutes forklarte Haugen hvordan selskapet utformer algoritmene for å skape sterke reaksjoner. Dette forsterker følelser som hat. Hun påpekte i intervjuet at algoritmer som premierer nyanserte innlegg vil bidra til at folk bruker mindre tid på plattformen og Facebook vil tjene mindre penger. Selskapet velger profitt fremfor offentlighetens beste, ifølge Frances Haugen. Hun varslet bl.a. om hvordan unge brukere ledes fra sunne matoppskrifter til sider med anorektisk innhold. Haugen har etterlyst mer tilsyn med Facebook og sagt til den amerikanske kongressen at plattformen «skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt».


-Ved å varsle om praksis innad i Facebook har Frances Haugen utvist et forbilledlige personlig mot, uttaler Peder Chr. Løvenskiold, styreleder i Norge-Amerika Foreningen. -Haugens utspill har bidratt til en helt nødvendig debatt om demokratiets infrastruktur og betingelsene for offentlig debatt. Rollen til Big Tech og demokratiets fremtid må sees i sammenheng, og i det ordskiftet trenger vi modige stemmer. Det er på denne bakgrunn at vi i NORAM vil tildele Haugen Heritage-prisen for 2022.


The America-Norway Heritage Award tildeles norsk-amerikanere som gjennom sitt arbeid har gitt et vesentlig bidrag til det amerikanske samfunnet. Frances Haugen har røtter i Larvik, hvor hennes tipp-oldefar Oscar Haugen ble født i 1884, og flyttet til Wisconsin 4 år senere. 37 år gamle Haugen er både bevisst og stolt av sine norske aner. Blant annet har hun opprettholdt en tradisjon for en årlig lutefisk-middag ved julehøytiden.


Frances Haugen mottar Heritage-prisen og 10 000 dollar under sitt besøk i Norge i slutten av mars/begynnelsen av april.


Oslo, mars 2022

Norge-Amerika Foreningen www.noram.no

Comments


bottom of page