top of page

Stipend for graduate (master og PhD) i USA

Søknadsportal for skoleåret 2024-25 er nå stengt.

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) tilbyr stipend til norske statsborgere for graduatestudier (master og PhD) i USA. Opp til 35 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene varierer fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Programmet omfatter stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond. Søkere blir automatisk vurdert for alle stipend de kvalifiserer for.

NORAM samarbeider med American-Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia, og administrerer noen stipendprogram på deres vegne. Ved å søke stipend fra NORAM, vil din søknad automatisk bli vurdert for alle stipend tilgjengelig. Man kan ikke søke stipend direkte via våre samarbeidsorganisasjoner, kun gjennom NORAM.

Søknadsprosessen for stipend skjer på høsten og gjelder påfølgende akademiske år. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter utgått frist. Husk at man ofte må søke om stipend før man søker eller får svar fra utdanningsinstitusjonen.

Vilkår for graduatestipend

Krav til søker

 • Søker må være norsk statsborger.

 • Søknaden må gjelde skoleåret 2024-25.

 • Fullført bachelor eller tilsvarende må kunne dokumenteres innen oppstart i USA.​

  • Søkere som tar en 5-årig grad (for eksempel: master i rettsvitenskap, sivilingeniørutdanning/master) må ha fullført minst tre år (180 studiepoeng) av sin utdanning

  • Dersom du tar integrert master og utveksling er lagt til 3. studieår (f.eks. Indøk på NTNU) kan du søke om støtte. Oppgi dette i søknaden.

 • Fortrinnsrett kan gis til søkere som tar sin første master eller PhD
   

Krav til utdanning/prosjekt

 • Søkere trenger ikke å ha mottatt opptaksbrev/invitasjon fra vertsinstitusjon i USA innen søknadsfristen, men må kunne dokumentere opptak/invitasjon dersom man blir innstilt til stipend. Dersom du allerede har kommet inn laster du opp letter of admission med søknaden.

 • Stipend gis for å muliggjøre studier/forskning på graduatenivå (master eller PhD) i USA. Post-doc/forskere anbefales å ta kontakt  (må kunne vise til økonomisk behov).

 • Stipend kan gis til søkere som ønsker å ta hele eller deler av (utveksling) en mastergrad eller PhD i USA.

 • Graden kan være påbegynt.

 • Stipendene er forbeholdt fulltidsopphold ved et akkreditert lærested i USA. Fjern-/nettstudier eller opphold ved læresteder utenfor USA vil ikke bli vurdert.

 • Man kan ikke søke om stipend med tilbakevirkende kraft.
   

Stipendperiode, oppholdets lengde og tildeling

 • Stipendtildelingene følger det akademiske året (1. august – 31. mai), og tildeles for maks et år av gangen.

 • NORAM støtter ikke sommerprogram.

 • Minimum lengde for oppholdet er tre måneder.

 • Man kan motta maksimalt to stipend gjennom Norge-Amerika Foreningens stipendprogram for master- og PhD studier i USA. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra NORAM bes du oppgi dette i søknaden.

 • Søkere som har fått stipend fra U.S.-Norway Fulbright FoundationAker Scholarships eller Forskningsrådet for den samme søknadsperioden vil ikke bli vurdert. Dersom du får innvilget stipend fra en av disse under NORAMs søknadsprosess bes du å gi beskjed snarest.

 • Søknadsavgift refunderes ikke.

Stipend for sted og fagspesifikke utdanninger

Sammen med våre samarbeidsorganisasjoner tildeles flere stipend med spesifikke kriterier til søkeren. Det gjelder stipend for studier på østkysten eller vestkysten, ved University of Miami eller andre stedskriterier, stipend for ingeniør, naturvitenskapelige fag, teknologi, internasjonal politikk og andre fag. Du trenger ikke å oppgi hvilke stipend du søker på, du vil automatisk bli evaluert for de stipendene du kvalifiserer til. 

NORAM stipender som deles ut:

 • Kong Olav V Fødselsdag Stipend

 • Kong Olav V Stipend

 • The Royal Caribbean Cruise Line Scholarship – preferanse til studenter ved University of Miami

 • Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond

 • Franklin D. Roosevelts Minnefond

 • Kjell Nordviks Fond 

Jeg har søkt, hva nå?

Søknader til NORAMs graduateprogram blir evaluert nøye ved hjelp av fagkonsulenter og vår stipendkomité. Endelig svar på søknader vil bli gitt senest i starten av juni. Avslag vil bli gitt tidligere.

NORAM jobber med flere organisasjoner for å gi flest mulig studenter stipend og det gjør at vi har lang behandlingstid. Vi ber om forståelse for eventuelle forsinkelser, og forsikrer om at vi gjør vårt beste for å gi beskjed så fort som mulig.

Kommer du inn/får du invitasjon til din institusjon i USA underveis i søknadsprosessen, må du sende dokumentasjon til NORAM. Skjer det endringer knyttet til studiesituasjon/sted, fag, varighet eller lignende ønsker vi også informasjon om dette raskt.

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no.

bottom of page