top of page

NORAM alumni

Er du tidligere NORAM stipendiat? Vi ønsker gjerne å holde kontakten. Mange av våre alumni er nå medlemmer, sponsorer, eller engasjerer seg i organisasjonen på andre måter.  

 

Bli med i alumnigruppen vår på Linkedin og knytt kontakt med andre alumni! Ved å bli med i gruppen vil du også kunne bli invitert på fremtidige arrangementer, alumnisamlinger og lignende. 

bottom of page