top of page

Om NORAM

Historiske og politiske bånd mellom Norge og Nord-Amerika er sterke, men nye generasjoner har en svakere tilknytning og interesse. Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme gjensidig kunnskap og forståelse mellom Norge og Nord-Amerika. NORAM arbeider for at nye generasjoner skal lære hverandre å kjenne på begge sider av Atlanteren, bl.a. gjennom studie- og forskningsopphold for nordmenn og nord-amerikanere over lengre tid. I over 100 år har NORAM arbeidet for transatlantisk samarbeid og hjulpet mer enn 5000 studenter med stipender og veiledning.

I 2020 fusjonerte Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) og Norge-Amerika Foreningen (NORAM) og dannet en felles organisasjon for å styrke forholdet mellom Norge og USA/Canada. Den nye sammenslåtte organisasjonen heter Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Foreningen skal arbeide for:

  • Skoleelever: Fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, en sommerskole i Telemark for elever med tilknytning til Norge, bosatt i utlandet.

  • Studenter: Fortsette arbeidet med å formidle stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge, og gi oppdatert informasjon til elever, studenter og rådgivere over hele landet.

  • Alumni: Etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.

  • Nettverk: Styrke og utvikle nettverk mellom Norge og Nord-Amerika for medlemmer og alumni, og med samarbeidsorganisasjoner og universiteter.

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) 

NWW var en ideell verdensomspennende medlems- og interesseorganisasjon, etablert i 1907, og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet. Formålet var å samle nordmenn og venner av Norge til felles arbeid for norsk kultur og norske interesser. Organisasjonen arbeidet også for å fremme kunnskap og aksept for at nordmenn i utlandet har en stor verdi for Norge enten de fortsatt bor ute eller har kommet hjem igjen. Innenfor denne vide rammen stod transatlantisk samarbeid i en særstilling på grunn av de mange nordmenn bosatt i USA.

Norge-Amerika Foreningens historie

Norge-Amerika Foreningen er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1919 av The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Nordmanns-Forbundet. Organisasjonene ønsket å stifte et fond som ville støtte og oppmuntre til studentutveksling

mellom Norge og USA. Fondet, som først het Norge-Amerika Fondet, ble startet i september 1919. Kong Haakon VII ble fondets høye beskytter, og har siden den gang alltid vært beæret med en kongelig beskytter.

I 1946 slo Norge-Amerika Fondet, Amerika-komiteen og Foreningen for Samarbeid mellom De Forente Stater og Norge seg sammen til hva som er i dag kjent som Norge-Amerika Foreningen. Formålet ble tydelig stadfestet i første paragraf i vedtektene: “Foreningens formål er å fremme det kulturelle og praktiske samvirke mellom Norge og De Forente Stater. Det skal legges særlig vekt på å gi foreningen en landsomfattende karakter”.

Norge-Amerika Foreningens arbeid

Norge-Amerika Foreningen har gjennom tidene samlet inn midler til stipendfond/legater med ulike formål. I 2013 ble disse samlet i Norge-Amerika Stiftelsen. Siden 1954 har NORAM jobbet mot både USA og Canada gjennom utdanningsprogrammer.

Stipendene som blir delt ut hvert år kommer fra stiftelser i USA og Norge og har hjulpet mer enn 5000 studenter med å finansiere utdanningen sin.

Organisasjonen finansieres bl.a. av sponsorer og medlemmer av organisasjonen. Alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen som medlem i NORAM. 


I 2019 feiret NORAM 100-årsjubileum og publiserte jubileumsboken «En reise i vår utdanningshistorie. Norske-amerikansk akademikerutveksling 1919 – 2019» av Kjetil A. Flatin.  Klikk her for mer informasjon om boken og bestilling. 

Norgesskolen - en døråpner til norsk språk, norsk kultur og høyere utdanning i Norge

Norgesskolen er en unik sommerskole med fokus på norsk språk, kultur og samfunnsliv for barn mellom 9 og 18 år. Siden 2003 har Norgesskolen tilbudt studentene et helhetlig undervisningsprogram tilpasset alder og språknivå. Språkbadmodellen er vår pedagogiske plattform som både lærere og aktivitetsledere jobber etter.  Studentene deltar også i et aktivitetsprogram med fokus på friluftsliv og på Norgesskolen får studentene oppleve en ekte norsk sommer. Vi drar på fjelltur, telttur, bader i kalde fjellvann og markerer påske, 17.mai og jul.

 

Norgesskolen gir studentene en sterk tilknytning til Norge og er en sosial arena der studentene danner vennskap som varer livet ut.

Godkjent som studieveileder av:

NORAM er veiledningsenter for EducationUSA Norway.

NORAM er godkjent av ANSA i henhold til deres etiske retningslinjer.

EducationUSA

Norge-Amerika Foreningen ble et offisielt EducationUSA Norway kontor februar 2016, og samarbeider med den amerikanske ambassaden i Oslo.

EducationUSA er et offisielt U.S. Department of State nettverk med flere enn 400 internasjonale veiledningssentre for studenter, i over 170 land. Nettverket promoterer amerikansk utdanning ved å gi nøyaktig, riktig og god informasjon om mulighetene for studier i USA.

EducationUSA Norway vil hjelpe alle studenter med deres spørsmål om finansiering, finne skoler, søknadsprosessen og andre relevante spørsmål for utdanning i USA, og vi vil arrangere informasjonskvelder og messer for skoler og studenter.

Følg EducationUSA Norway på Facebook

EducationUSA Norway Instagramkonto 

Kong Harald V

Norge-Amerika Foreningens høye beskytter – Hans Majestet Kong Harald V

Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

Jubileumsbok.jpg

«En reise i vår utdanningshistorie. Norske-amerikansk akademikerutveksling 1919 – 2019» av Kjetil A. Flatin.  Klikk her for mer informasjon om boken og bestilling. 

bottom of page