top of page

Administrasjon og styrene

Hanne Aaberg

Hanne K. Aaberg

Generalsekretær

Telefon: +47 23 35 71 60

E-post: hanne.aaberg@noram.no
 

NORAMs Administrasjon

9778ac99-14e1-4f57-b123-6393e77ce5ae.jpg

Kristina Haarberg

Leder for Stipendprogrammene og Kommunikasjon

Telefon: +47 23 35 71 60

E-post: kristina@noram.no
 

Norge-Amerika Foreningen er en liten organisasjon som utgjør en stor forskjell for mange studenter. For å kunne gjøre jobben effektivt er vi helt avhengige av våre styrer og medlemmer av stipendkomiteen som gjør en stor frivillig innsats for organisasjonen.

NORAMs styre

Norge-Amerika Foreningens styre består av representanter fra næringslivet og akademia.

PCL - Edited.png

Peder Chr. Løvenskiold 

Styreleder

HA - Edited.png

Helmer Aslaksen

Styremedlem

Blikstad.jpg

Bern E. Blikstad

Styremedlem

Brakstad.jpg

Knut Brakstad

Styremedlem

ingrid.jpg

Ingrid Margrete Hillestad

Styremedlem

EL - Edited.png

Eirik Løkke

Styremedlem

HS - Edited.png

Håvard Sandvik

Styremedlem

DT - Edited.png

Dag Tørvold

Styremedlem

IW - Edited.png

Ingrid Helsingen Warner

Styremedlem

NORAMs stipendkomité

NORAMs stipendkomité leser og evaluerer alle søknader til graduate/research stipendene, Alf og Bergljot Kolflat stipend, og stipend for amerikanere til Norge. Komiteen består av personer fra et bredt akademisk miljø i Norge og personer med tilknytning til USA.

Helmer Aslaksen, Formann
Marit Bakke, Komitémedlem
Julie Christiansen, Komitémedlem
Eivind Hovig, Komitémedlem
Øystein Noreng, Komitémedlem

Hilde Eliassen Restad, Komitémedlem
Reidun Sirevåg, Komitémedlem
Magnar Ødegård, Komitémedlem

Norge-Amerika Stiftelsens styre

I 2014 ble NORAMs 11 legater og stipendfond samlet til én stiftelse Norge-Amerika Stiftelsen. Formålet til hvert av stipendene er ivaretatt i den nye stiftelsen. Senere er det fusjonert inn ytterligere to stiftelser.

Peder Chr. Løvenskiold, Styreleder
Halgrim Thon, Styremedlem
Benedicte B. Agerup, Styremedlem
Hanne K. Aaberg, Styremedlem

bottom of page