top of page

Personvernerklæring

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og søkere til stipend;

Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og sponsorbeløp. I tillegg ber vi om fødselsdato, akademisk bakgrunn og økonomisk situasjon fra søkere til stipender. I noen tilfeller ber vi også om kontonummer for å kunne tildele stipend. Når du blir medlem, fornyer medlemskapet eller søker om stipend aksepterer du at Norge-Amerika Foreningen mottar og lagrer dine personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser, og for å tildele stipender.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss ved å kontakte oss på info@noram.no.

Der du har samtykket til det benyttes også fotografier og filmopptak i markedsføringsøyemed for Norge-Amerika Foreningen.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt medlemskap, eller stipendsøknad.

Vi bruker SSL-sertifikat på hjemmesiden, som gjennom kryptering sikrer informasjonen for at den kun skal være tilgjengelig for organisasjonen.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Søker du om stipend vil vi dele søknaden og annen informasjon du gir oss med våre partnere slik at de kan vurdere søknaden og tildele stipend.

Disse partnerne er: The American Scandinavian Foundation, Thanks to Scandinavia Foundation, stipendkomiteen, fagkonsulenter, the Stuart Family Foundation, George Washington University, USAs ambassade i Oslo, eller våre partnerskoler.

Hvem vi deler informasjonen med avhenger av hvilket stipend du søker. Bortsett fra dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Navn, e-postadresse og postadresse til medlemmer og stipendiater som mottar stipend vil ikke bli slettet av arkiveringshensyn. Vil du allikevel vi skal slette din informasjon kan du kontakte oss på info@noram.no.

Alle fysiske dokumenter vi mottar i forbindelse med stipendsøknader vil bli makulert så snart de er lagret elektronisk. Alle søknader og dokumentasjon vi har mottatt i forbindelse med søknader vil bli slettet et år etter søknadsfristen på stipendet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: info@noram.no

Adresse:
Norge-Amerika Foreningen
Rådhusgaten 23 B
NO-0158 OSLO

bottom of page