top of page

Opptaks- og språktester

Mange skoler krever at internasjonale søkere tar en eller flere opptaks- eller språktester. Husk å sjekke om alle skolene du skal søke på har disse kravene, og om flere ønsker de samme testene - slik at du kan unngå å ta flere enn nødvendig. Du finner ofte denne informasjonen under "international admissions" på skolens nettside. 

Språktester

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Testen er internettbasert.

 • Påmelding: Ets.org

 • Testsenter: ANSA i Oslo

 • Pris: 325 USD

 • Tid: 2 – 4 ganger i måneden

 • Resultater: Resultatet får du online og per post ca 13 virkedager etter at du har tatt testen.

 • Gyldighet: 2 år

IELTS - International English Language Testing System

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.

Duolingo 

I løpet av de siste årene har flere skoler begynt å godta Duolingo som språktest. Denne kan tas når som helst fra en pc. Testen er nettbasert, og tar 1 time. 

Opptakstester for bachelorstudier

SAT - Scholastic Aptitude Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (førsteåret av en bachelorgrad). Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Testene måler din kunnskapsbasis, og gir universitetene en indikasjon på om du er klar til å ta fatt på studier ved deres college.

 • Påmelding: Collegeboard.org

 • Testsenter: Oslo International School, International School of Stavanger, Skagerak International School og Red Cross Nordic United World College

 • Pris: 104 USD for SAT, 49 USD for SAT Subject

 • Resultater: Etter ca to uker

 • Gyldighet: 2 år

ACT - American College Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad). Testen er litt forskjellig fra SAT, og inkluderer blant annet en naturfags/vitenskapsdel. 

 • Påmelding: Actstudent.org

 • Testsenter: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger

 • Pris: 59 USD

 • Resultater: Etter 4-7 uker

Opptakstester for master/PhD

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT testen gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). Testen vurderer analytical writing, quantitative and verbal skills.

GRE - Graduate Record Exam

Opptakstesten GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag eller lignende fag i USA. Testen vurderer dine verbal, quantitative and analytical writing skills.

 • Påmelding: GRE test

 • Testsenter: American College of Norway i Moss, UiO og ANSA i Oslo.

 • Testen kan også tas online hjemme.

 • Pris: 205 USD

bottom of page