top of page

En reise i vår utdanningshistorie. Norsk-amerikansk akademikerutveksling 1919-2019

I anledning Norge-Amerika Foreningens 100-årsjubileum i 2019 har forfatter Kjetil A. Flatin donert av sin tid for å skrive historien om 100 år med akademisk utveksling mellom Norge og USA.

Gjennom flere hundre år måtte nordmenn reise ut i Europa for å studere, en tradisjon som ble vedlikeholdt også etter at Norge fikk sitt første universitet i 1811. Denne boken forteller historien om hvordan og hvorfor Amerika kom inn i norsk bevissthet på dette området og hvorfor norsk høyere utdanning i økende grad ble inspirert av utviklingen på den andre siden av havet.

Ordinær pris: NOK 490

Medlemspris: NOK 300

Bestill boken ved å kontakte oss på info@noram.no 

Jubileumsbok.jpg

Noen ord om boken basert på forfatter Kjetil Flatins egne ord:

All læring og all forskning skjer i en internasjonal kontekst. Kunnskap og innsikt flyter over regiongrenser og landegrenser. Jo dypere vi graver i vår egen historie desto klarere blir det at det vi i dag kaller Norge fra første stund var en del av en større kunnskapsverden.

Denne boken forteller om norsk høyere utdannings møte med et fremadstormende kontinent og hvordan et system av utveksling og kontakter ble opprettet og utviklet på dette området. Som alltid handler utvikling av dette kontaktapparatet om enkeltpersoner eller grupper av personer som har visjoner og drømmer, som griper muligheter og alltid bygger videre på arbeidet til dem som gikk foran.

Boken er ikke et forskningsarbeid, den omfatter ikke alt og analyserer bare overfladisk årsak og virkning, men vil gjerne bli lest som en fortelling om en nasjonal fascinasjon med ett av de mange områdene der Amerika holder oss fast. Denne fascinasjonen er langt på vei en kjærlighetserklæring til et land som ofte skuffer oss, men som enda oftere inspirerer og gleder oss. Et land som gjennom to hundre år har gitt Norge og nordmenn så mye og som vi knapt kunne klart oss foruten.

NORAM er sentral i fortellingen om utviklingen av utdanning i den nyere tid. NORAM har selv valgt å regne sin opprinnelse fra året 1919, men stiftelsesdatoen kunne like gjerne vært satt til november 1908, da American Scandinavian Society ble stiftet i New York, bl.a. med tanke på utveksling av studenter og akademikere, eller til juni 1913 da det i Kristiania ble nedsatt en komité med landets ledende menn, og én kvinne, som hadde som oppgave å velge ut to studenter årlig til stipend ved amerikanske universiteter.  17. juni 1919 ble valgt fordi Norge-Amerika Fondet ble stifter på den dagen og fordi norsk næringsliv med dette for første gang trådte inn på banen og gav de først stipend finansiert med norske midler. Et engasjement som har vart til denne dag. Det skulle gå mer enn 25 år før den norske stat så en tilsvarende verdi i slike tiltak. Til gjengjeld kom det offentlige da inn i dette arbeidet med stor kraft og med god hjelp også fra amerikanske myndigheter.

bottom of page