top of page

The Alf og Bergljot Kolflat Fund

The Architectural & Engineering Study Tour Scholarship Program

Dette stipendet var en gave til Norge-Amerika Foreningen fra Alf og Bergljot Kolflat fra Wilmette i Illinois. Stipendfondet ble opprettet i 1976 med en grunnkapital på USD 100.000. Stipendet administreres og deles direkte fra Norge-Amerika Foreningen. 

Vilkår

  • Stipendet tildeles norske ingeniører og arkitekter med minimum 3 års yrkeserfaring etter fullført utdannelse

  • Søker må være norske statsborge

  • Personer med dobbelt statsborgerskap må ha bodd sammenhengende i Norge i minst fem år

  • Stipend skal ikke brukes til vanlige studier ved universiteter eller høyskoler, men til opphold for praktisk orientering og erfaring.

  • Stipend kan anvendes til deltagelse på kurs, konferanser og seminarer så vel som til rundreiser til industrianlegg og bedriftsbesøk

  • Innstilte kandidater må levere en rapport til NORAM om oppholdet

  • Stipendet vil ikke utbetales på etterskudd, og planlagte turer må skje etter stipendkomiteens avgjørelse

Stipendbeløp: opp til 40,000 NOK.

Søknadsportal for 2023 er nå stengt.

Kolflat 22 FB (5).png
bottom of page