The Alf og Bergljot Kolflat Fund

The Architectural & Engineering Study Tour Scholarship Program

Dette stipendet var en gave til Norge-Amerika Foreningen fra Alf og Bergljot Kolflat fra Wilmette i Illinois. Stipendfondet ble opprettet i 1976 med en grunnkapital på USD 100.000

Stipendet tildeles norske ingeniører og arkitekter med minimum 3 års yrkeserfaring etter fullført utdannelse. Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap må ha bodd sammenhengende i Norge i minst fem år.

Stipend skal ikke brukes til vanlige studier ved universiteter eller høyskoler, men til opphold for praktisk orientering og erfaring. Stipend kan anvendes til deltagelse på kurs, konferanser og seminarer så vel som til rundreiser til industrianlegg og bedriftsbesøk.

Beløp: opp til 40,000 NOK.

Fast facts:

  • Stipendet administreres og deles direkte fra Norge-Amerika Foreningen

  • Stipendet vil ikke utbetales på etterskudd, og planlagte turer må skje etter stipendkomiteens avgjørelse

  • Søknadsfrist: 1. april eller 1. november. Åpning av søknadsportal annonseres i våre sosiale medier. 
     

Påmelding for 2022-23 er nå stengt.