top of page

Om anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev forteller noe mer om søkeren enn det som står i CV og vitnemål. Det kan si noe om personlige egenskaper, arbeidsinnsats, og søkerens engasjement og seriøsitet. Et virkelig godt anbefalingsbrev sier ikke bare noe om tidligere prestasjoner, men også noe om kandidatens mulighet for å lykkes med studiet/prosjektet det søkes om stipend til.

Hvorfor må brevet sendes direkte til NORAM?
Anbefalingsbrevet er konfidensielt, og leses ikke av søkeren. Dette gjør at du som anbefaler kan være helt ærlig i din evaluering. Vi ber om at brevet skrives på din institusjons brevpapir, underskrives og sendes per epost til stipend@noram.no.

Hva bør et anbefalingsbrev, enten til NORAM eller til en amerikansk institusjon, inneholde?

Det er mange måter å skrive et anbefalingsbrev på, men her er noen forslag til hva du bør ha med:

1. avsnitt: Dette avsnittet setter tonen for resten av anbefalingsbrevet. Du bør fortelle hvordan du kjenner søkeren, og hvor lenge du har kjent han/henne. Det første avsnittet er også stedet der du kan gi en kort introduksjon av deg selv og din bakgrunn.

2. – 3. avsnitt: Hoveddelen av brevet bør beskrive egenskaper som søkeren besitter. Et spesifikt eksempel eller to sier mer enn lange beskrivelser. Jo mer relevante disse egenskapene/eksemplene er i henhold til det prosjektet/studiet søkeren ber om stipend for, jo bedre.

For studenter vil det være spesielt nyttig om brevet sier noe om hvordan søkeren gjorde det i forhold til andre studenter i klassen eller kurset. For eksempel om studenten var spesielt aktiv eller engasjert, eller om han eller hun fikk en karakter som var blant de 5-10% beste.

4. avsnitt: det siste avsnittet bør inneholde din endelige anbefaling. Dersom dette er en person du føler du kan anbefale, uttrykk dette her og repeter gjerne de aller viktigste punktene slik du ser det. Si gjerne fra dersom du kan kontaktes for mer informasjon.

 

Råd til søkere

Det kan være vanskelig å spørre om anbefalingsbrev, særlig for norske studenter som kanskje ikke har hatt så mye kontakt med sine forelesere/professorer. Her er noen generelle råd:

  • Lenge før du spør om et anbefalingsbrev, bør du vise at du er en aktiv og engasjert student. Lever inn oppgaver i tide, vær aktiv i forelesninger/gruppetimer, og dersom foreleser har kontortid, benytt deg av denne for faglige spørsmål. Det skal ikke så mye til før du skiller deg positivt ut fra mengden.

  • De beste anbefalerne kjenner deg faglig, og kan si noe fornuftig om dine muligheter for å lykkes med planlagte studier/forskning. I noen tilfeller, f.eks. dersom du skal ta en MBA, kan en arbeidsgiver være en god anbefaler.

  • Ikke be om anbefalingsbrev i en e-post, avtal heller et møte med din foreleser/professor. Det er veldig lett å si nei i en e-post eller på telefon.

  • Vær forberedt når du kommer på møtet. Vær klar til å fortelle om dine planer. Spør gjerne om råd, f.eks. om gode universiteter i USA. Ta med kopier av karakterutskrift, oppgaver du har levert inn, og et kortfattet CV.

  • Ta også med informasjon/instruksjoner om hvordan anbefalingsbrevene skal sendes inn. Ta f.eks. med en utskrift fra hjemmesiden til de som ber om anbefalingsbrev, og en ferdig frankert og adressert konvolutt. Noter frist for innsending av anbefalingsbrevet. Gjør det enkelt for anbefaler å sende inn anbefalingen, det er ofte de små og ubetydelige detaljene som gjør at ting blir forsinket.

  • Naturligvis må du gi anbefaler god nok tid til å skrive brevet – minst to uker før fristen.
     

Send en takk når brevet er skrevet, og gjerne en oppdatering om hvordan det gikk. Alle liker å bli holdt orientert.

bottom of page