top of page

Finansiering av dine studier i Nord-Amerika

Å studere i utlandet kan være svært kostbart. En tommelfingerregel er at offentlige universiteter er store og rimeligere, men har ofte færre stipendmuligheter for internasjonale studenter. Private universiteter er oftere mindre og dyrere, men har gjerne store stipend tilgjengelig for internasjonale studenter. Dette gjelder ikke nødvendigvis alle colleges og universiteter, men er en generalisering.

Hvis du ønsker å spare penger på levekostnader, bør du ikke studere i storbyene (i USA: store deler av California, New York og Massachusetts eller Washington DC. I Canada: Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa) , ettersom levekostnadene er mye høyere i disse områdene. Sjekk gjerne ut colleges og universiteter som ligger mer i utkanten av storbyer eller mindre tettsteder.

Stipend fra skolen

De aller fleste studenter i USA får støtte i form av scholarship/grants/financial aid fra skolende studerer ved. Dette gjelder også internasjonale studenter, og NORAM anbefaler alltid at du undersøker hvordan du søker stipend fra skolen. Skoler kan ofte tilby merit-based scholarship, need-based aid, grants for leadership, scholarship for kunst, musikk, teater eller lignende.


OBS: ikke godta federal aid/state support eller lignende, da statsstøtte i USA vil diskvalifisere deg fra å motta Lånekassen. Gjelder spesielt for dobbeltstatsborgere.

Noen ganger krever skolen at man tar SAT/GRE/GMAT eller lignende for å kvalifisere for stipend, ellers evaluerer de deg ut i fra karakterer.


For behovsprøvd stipend/støtte (need-based) må man noen ganger må man fylle ut CSS Profile eller en financial aid søknad for støtte.

I Canada er det færre stipendtilbud for internasjonale studenter, men det finnes muligheter ved enkelte skoler. University of British Columbia er et eksempel på dette. Se liste over andre ressurser her.

Lånekassen

NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som har fått akkreditering. Norske studenter som er tatt opp ved en amerikansk institusjon med såkalt regional akkreditering, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir også støtte til første år i en bachelorgrad, selv om første året ikke godkjennes som del av en norsk høyere utdanning.

For studier ved læresteder utenfor Norden med spesielt høy kvalitet kan Lånekassen gi et såkalt tilleggsstipend for studenter ved skoler med høye kostnader. 

Se her for hvor mye støtte du kan få fra Lånekassen..

Stipend fra NORAM og andre organisasjoner

  • NORAM har ikke stipend til bachelorgrader i USA, men samarbeider med skoler som gir stipend til norske studenter som søker gjennom NORAM. For mer informasjon om våre partnerskoler, klikk her.

  • NORAM har stipend til master og PhD i USA, se mer informasjon om Graduate Scholarship Program.

  • NORAM har også noen få andre stipender, se full oversikt her.
     

For andre stipend, se NORAMs oversikt om stipend fra andre kilderANSAs stipendoversikt, eller besøk Legathåndboken

bottom of page