top of page

Stipend og legat fra andre organisasjoner

Disse stipendene administreres ikke av Norge-Amerika Foreningen, og vi kan dermed heller ikke bistå med søknadsprosessen. Informasjon og søknadsfrister kan være utdaterte.

High School

 • United World College – To-årig International Baccalaureate, enten i Norge eller 14 andre steder i verden. i USA er skolen i New Mexico. Støtte fra Lånekassen og mulig behovsprøvd stipend fra UWC.

 • YFU Norge (Youth for Understanding) –  internasjonal frivillig utvekslingsorganisasjon. Har stipend til minioritetselever gjennom den Amerikanske ambassaden.

 • AFS Norge – internasjonal frivillig utvekslingsorganisasjon, sender ut ca. 250 norske elever i året, og mottar ca. 150 til Norge. Har land- og behovsprøvd stipend.

 • ASSIST – frivillig amerikansk utvekslingsorganisasjon for elever til private videregående skoler (inkl. kostskoler) i USA. Har store stipend til utdeling.

NORAM har ikke stipend for utveksling, sommerprogram eller lignende program.

Bachelor

Norske studenter i USA har gode muligheter for stipend, både fra Norge og fra sin skole

 • Johan Jørgen Holst Minnefond – stipend til studenter som har påbegynt studier i Norge, men vil transfer til Columbia College for bachelor i statsvitenskap. Stipendet kan gis for inntil tre års studier ved skolen, og er på $10 000. 

 • The Brittingham Viking Organization – stipend for norske studenter for å studere ved University of Wisconsin-Madison. Stipend for sommerprogram og for ett akademisk år utdeles. Søknadsfrist er i februar hvert år.

 • Jansons Legat – Stipend gis til norske studenter som studerer i utlandet. Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

 • Eckbos Legat har stipend for flere formål, inkludert utdanning. Gjelder for bachelor eller høyere grad. Se nettside for informasjon og søknadsfrister.

 • Snåsa St. Olaf College Forening har stipend for ett år ved St. Olaf College, MN.

 • Scandinavian Scholarship Foundation har ett-årig stipend til en skandinavisk eller amerikansk student. Beløp mellom $500 og $1000, søknadsfrist er 30. april.

 • Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater forvalter legater og stipender. Om du er tilknyttet universiteter/høyskoler i Norge og skal på utveksling kan denne siden være nyttig.

Master/PhD/Post-doc

 • Fulbright Norway – stipend for master, PhD og post doc studier i USA. Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

 • Eckbos Legat har stipend for flere formål, inkludert utdanning. Gjelder for bachelor eller høyere grad. Se nettside for informasjon og søknadsfrister.

 • Jansons Legat – Stipend gis til norske studenter som studerer i utlandet. Søknadsfrist 1. mars.

 • Aker Scholarships – Stipend for norske master og PhD studenter ved spesifikke skoler i USA. Søknadsfrist 18. september.

 • Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater forvalter legater og stipender. Om du er tilknyttet universiteter/høyskoler i Norge og skal på utveksling kan denne siden være nyttig.

 • American Women’s Club of Oslo Scholarship – The club offers a 100,000 NOK scholarship for advanced study relating to children/youth with special needs, public health, geriatric care, and the health sector.

 • Kistefoss Public Service Fellowship Fund – Kistefos AS established the Kistefos Public Service Fellowship Fund in 2006. The fund was created in order to support Norwegian students to pursue masters’ degrees in public administration at Harvard Kennedy School.

 • The Madison Torskeklubben – Trygve Lonnebotn Scholarship to University of Wisconsin-Madison.

Sommerprogram

Andre kilder

 • Legathåndboken har oversikt over 2000 stipender og legater. Søk bredt, både på studieland, studieretning og annen relevante ordninger.

 • Legatsiden.no har informasjon om mange stipend og legatordninger i Norge. Godt utgangspunkt for videre søk.

 • Noen fylkeskommuner har ansvaret for legater og lignende, kanskje de har stipend du kan søke på? Sjekk din fylkeskommunes nettside og søk etter stipend, legat, utdanning, eller lignende.

 • Funding for US Study Online har database over stipend for alle internasjonale studenter som vil studere i USA. Drives av Institute of International Edcuation.

 • Lakselaget er en organisasjon i Minnesota, USA som gir stipend til norske og amerikanske kvinner. Stipend både for arbeidsopphold i Minnesota eller Norge, samt studier i Minnesota eller ved University of North Dakota. Søknadsfrist er 1. mars.

 • Sons of Norway er en amerikansk organisasjon for norsk-amerikanere. De har stipendmuligheter som finnes på deres nettside.

bottom of page