top of page

Ambassador Robert D. Stuart Fellowship

Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship gjør det mulig for unge norske politikere å gjennomføre et semester med studier og praktisk erfaring i USA. Et slikt opphold bidrar til at stipendiaten vokser intellektuelt og blir bedre kjent med det amerikanske samfunnet og dets institusjoner. Formålet er å øke den gjensidige forståelsen mellom USA og Norge.

Stuart-stipendet gjør det mulig å følge studier ved George Washington University for et semester og ha et internship ved et relevant kontor eller på Capitol Hill. Stipendiaten tildeles et stipend på $20 000 for å dekke kostnader i forbindelse med oppholdet i Washington D.C. Stipendet administreres i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité. 

Oversikt over stipendiater (1990-2023)

Vidar Bjørnstad

Jarle Skjørestad

Julie Christiansen

Lillian Hatling

Stein Hernes

Hans Frode Asmyhr

Ragnhild Mathisen

Jon Inge Løvdal

Sylvi Bratten

Stian Berger Røsland

Sylvi Listhaug

Eva Kvelland
Torgeir Knag Fylkesnes

Harald Thørud

Sverre Vatnar

Thor Kleppen Sættem

Siri Holland

Pål Arne Davidsen

Mona Wærnes 

Anne Marie Aanerud

Lars Mattis Heikkonen Hanssen

Jorunn Hallaråker

Knut Falk Qvigstad

Håvard Sandvik

Thordis Marie Widvey Haugen

Anders Kvernmo Langset

1990

1992

1995

1996

1996

2000

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2023

AP

SP

H

SP

AP

FRP

AP

KRF

SV

H

FRP

V

SV

Upartisk

KRF

H

AP

FRP

SV

SP

AP

KRF

MDG

V

H

AP

IMG_2043_edited.jpg

Mottagelse for Ambassador Robert D. Stuart Jr stipendiater, 2023

Amb Stuart.jpg

Mottagelse for Ambassador Robert D. Stuart Jr stipendiater, 2010

”The Congresswoman obviously had to work very hard in the New Mexico campaign and spent most of her time in her home state. I decided to go to New Mexico for one week in October to participate in the work of the local office and with the campaign. Even if Congressional staff is strictly forbidden to do campaign work, to avoid mixing government budgets and campaign budgets, this did not apply to me as my work was funded by an external scholarship and not by Congress.

For two days I followed Rep. Michelle around on meetings and campaign activities with her election crew. We went to a TV interview at the state broadcast channel, we visited a solar power company that see a bright future in the sunny state if they got the necessary support to compete against coal and nuclear power, and we opened a new road to a conservation area with other Congress men and Senators in the state. These visits were only interrupted by the Congresswoman’s sacred “call time”, which she had every day, to call donors for campaign support. The campaign in New Mexico was in many ways similar to Norwegian campaigns, besides the focus on fundraising and the fact that there was only one opponent candidate.”

Mona Wærnes, SV. Stipendiat høsten 2014

Hvorfor bør partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship?

Stuart-stipendet er en unik mulighet for både partier og kandidater. Kandidaten får muligheten til å bo i Washington D.C. et semester, og vil opparbeide seg et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk, og verdifull akademisk og profesjonell erfaring. Denne erfaringen og kunnskapen de tar med seg tilbake til partiet og hele det politiske miljøet.

Når kan partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Fellowship?

De politiske partiene på Stortinget er underlagt en rotasjonskalender for å kunne nominere kandidater for Ambassador Robert D. Stuart Fellowship. Det velges ut to kandidater fra aktuell gruppe for perioden, med en kandidat for høstsemesteret og en kandidat for vårsemesteret. Hvert parti kan kun nominere èn kandidat i deres søknadsperiode.

Kandidatkriterier

Stipendiater må være norske statsborgere, være under 35 år og politisk aktive. Søkere må også ha vist engasjement og interesse for å jobbe innen norsk politikk, offentlig administrasjon eller andre samfunnsverv. Søkeren må ha høyere utdanning og solide engelskkunnskaper for å kunne lykkes med et studie- eller forskningsopphold på høyere nivå i USA.

Studie- eller forskningsprosjektet må være av relevans for fremtidig lederskap i Norges offentlige sektor.

Søknadsprosess

Som vist i rotasjonskalenderen ovenfor, vil partiene på Stortinget ha ulike perioder hvor de har mulighet til å nominere èn kandidat for stipendet. Partiene vil motta en invitasjon før nominasjonsperioden, med informasjon om stipendet og videre instrukser for dokumentasjon som må sendes inn. Hvert parti nominerer deretter sin kandidat, som vil gå videre til utvelgelsesprosessen.

Stipendiatene blir deretter valgt ut gjennom en selektiv prosess av de respektive generalsekretærene i Norge-Amerika Foreningen og Den Norske Atlanterhavskomité. Anbefalinger fra prominente politikere, folk i embetsverket og andre norske samfunnsledere vil ha betydning for utvelgelsesprosessen. Et stipend blir utdelt årlig, og stipendet skal gå på omgang mellom de politiske partiene i Norge. Kandidaten må innstilles på vegne av sitt parti.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Den Norske Atlanterhavskomité
Generalsekretær Kate Hansen Bundt
Tlf: 22 40 36 00
E-post: bundt@dnak.org

Norge-Amerika Foreningen
Generalsekretær Hanne Aaberg
Tlf: 23 35 71 60
E-post: info@noram.no

Stuart 2.jpg

Mottagelse juni 2016. Topp, fra venstre: Jorunn Hallaråker (2017), Lars Mattis Hanssen (2016), Stian Berger Røsland (2004), Anne Marie Aanerud (2015), Hanne K. Aaberg (generalsekretær NORAM) og Kate Hansen Bundt (generalsekretær DNAK). Nederst, fra venstre: Jarle Skjørestad (1992), Per Ditlev-Simonsen, Ingegjerd Løvenskiold Stuart, Mona Wærnes (2014), Hans Frode Asmyhr (2000), Thor Kleppen Sættem (2010) og Pål Arne Davidsen (2013)

bottom of page