top of page

Søk om stipend for master og PhD i 2024-25 nå!

Slik søker du på stipend for master og PhD i USA

Du har selv ansvar for å sørge for at all dokumentasjon er sendt inn før søknadsfristen 31. desember. 

1. Les nøye gjennom vilkårene før du søker. Man er selv ansvarlig for å sørge for at en kvalifiserer, og søknadsavgift refunderes ikke dersom en søker utenfor kvalifikasjonene.

2. Fyll ut søknadsskjema i OpenWater. Søknaden skal skrives på engelsk.

​   Dette innebærer:​​ personalia, søknadsbrev, CV, informasjon om tidligere utdanning og videre utdanningsløp, karakterutskrifter,                   opptaksbrev (hvis mottatt), tre anbefalingsbrev, evt. portefølje, evt. språktestresultater og budsjett
3. Betal søknadsavgift (NOK 500) HER

4. Ettersend dokumentasjon til stipend@noram.no

5. Hold NORAM oppdatert dersom studieplanene endrer seg, eller du får innvilget andre stipender (Fulbright, Aker Scholarships eller Forskningsrådet)

6. Husk at vi også må ha mottatt tre anbefalingsbrev innen søknadsfristen. Disse må sendes inn av anmelder via skjema i OpenWater eller på e-post. Anbefalingsbrev skal skrives på engelsk. 

Søknadsavgift refunderes ikke. 

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no eller +47 23 35 71 60

 

Application letter/project description

Vi stiller ingen formelle krav til format på søknadsbrev, men anbefaler at man holder seg til 1-2 sider. Det er i denne delen av søknaden stipendkomiteen "blir kjent" med deg som søker, og det kan være lurt å tenke på dette som din mulighet til å presentere deg selv i tillegg til dine faglige mål. Vi er nysgjerrige på deg og din bakgrunn, din motivasjon for å studere i USA og for å søke om stipend, og hva planene er for studietiden og tiden etter. Dersom du skal på et forskningsopphold ønsker vi gjerne en beskrivelse av forskningsprosjektet ditt. 

Innsending av karakterutskrifter

Utdanning fra Norge:

Karakterutskrift/vitnemål (transcript of records/certificate) på engelsk og diploma supplement (for utdanninger som er ferdige).

Du kan gi NORAM tilgang til å se karakterene dine på engelsk via Vitnemålsportalen. Bruk epost stipend@noram.no.

Utdanning fra USA:

Karakterutskrift skal enten sendes per post (papir) direkte fra skolen, eller via skolens online utsendelse av verifiserte karakterutskrifter (Parchment eller lignende). Dette sendes til stipend@noram.no. Det er ikke nødvendig å sende diploma, så lenge det står “Degree awarded: ******” på karakterutskriften.

 

Utdanning fra andre land:

Se over for karakterer fra USA, det samme gjelder for skoler utenfor USA og Norge.
**VIKTIG: Legg med forklaring med karakterskala. Ofte finnes det forklaring på baksiden av vitnemålet/karakterutskriften etc.

bottom of page