top of page

Søk om Alf og Bergljot Kolflat stipend nå!

Slik søker du på stipend for ingeniører og arkitekter - Alf og Bergljot Kolflat Fund

Du har selv ansvar for å sørge for at all dokumentasjon er sendt inn før søknadsfristen 1. april. 

  1. Les nøye gjennom vilkårene før du søker. Man er selv ansvarlig for å sørge for at en kvalifiserer, og søknadsavgift refunderes ikke dersom en søker utenfor kvalifikasjonene.

  2. Fyll ut søknadsskjema i OpenWater.

  3. Betal søknadsavgift (NOK 500) HER

  4. Ettersend evt. dokumentasjon til stipend@noram.no

  5. Hold NORAM oppdatert dersom planene endrer seg, eller du får innvilget andre stipender 

  6. Husk at vi også må ha mottatt to anbefalingsbrev innen søknadsfristen. Disse må sendes inn av anmelder direkte til stipend@noram.no

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no eller +47 23 35 71 60

bottom of page