top of page

Søk om stipend for master og PhD i 2023-24 nå!

Slik søker du på stipend for master og PhD i USA

Du har selv ansvar for å sørge for at all dokumentasjon er sendt inn før søknadsfristen 1. desember. 

  1. Les nøye gjennom vilkårene før du søker. Man er selv ansvarlig for å sørge for at en kvalifiserer, og søknadsavgift refunderes ikke dersom en søker utenfor kvalifikasjonene.

  2. Fyll ut søknadsskjema i OpenWater.

  3. Betal søknadsavgift (NOK 500) HER

  4. Ettersend evt. dokumentasjon til stipend@noram.no

  5. Hold NORAM oppdatert dersom studieplanene endrer seg, eller du får innvilget andre stipender (Fulbright, Aker Scholarships eller Forskningsrådet)

  6. Husk at vi også må ha mottatt 3 anbefalingsbrev innen søknadsfristen. Disse må sendes inn av anmelder.

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no eller +47 23 35 71 60

 

NB! Angående innsending av karakterutskrifter

Utdanning fra Norge:

Karakterutskrift/vitnemål (transcript of records/certificate) på engelsk og diploma supplement (for utdanninger som er ferdige).

Du kan gi NORAM tilgang til å se karakterene dine på engelsk via Vitnemålsportalen. Bruk epost stipend@noram.no.

Utdanning fra USA:

Karakterutskrift skal enten sendes per post (papir) direkte fra skolen, eller via skolens online utsendelse av verifiserte karakterutskrifter (Parchment eller lignende). Dette sendes til stipend@noram.no. Det er ikke nødvendig å sende diploma, så lenge det står “Degree awarded: ******” på karakterutskriften.

 

Utdanning fra andre land:

Se over for karakterer fra USA, det samme gjelder for skoler utenfor USA og Norge.
**VIKTIG: Legg med forklaring på karakterene, uten den kan vi ikke vite ditt karaktersystem. Ofte finnes det forklaring på baksiden av vitnemålet/karakterutskriften etc.

bottom of page