top of page

For rådgivere

Er du rådgiver eller lærer i norsk videregående skoler og har elever som er interessert i å studere i USA og Canada? Det kan være overveldende å skulle vite alt om studier i USA – men send gjerne dine elever til NORAM!

På denne siden har vi samlet opp tips, råd og kilder til informasjon til deg som rådgiver, slik at du lettere kan veilede om studier i USA og Canada.

Ønsker du og din skole besøk av NORAM og EducationUSA? Ta kontakt, så kan vi avtale et møte. 

Rådgivers guide til Common Application

NORAM har i samarbeid med rådgivere fra Oslo International School laget en steg for steg guide for hvordan du som rådgiver skal fylle ut Common Application for din elev.

 

Hva er Common Application? Common Application er en søknad som over 700 universiteter i USA bruker, og kan sammenlignes med en mer avansert versjon av Samordnet Opptak.

 

Som rådgiver må du fylle inn informasjon om skolen som din elev har gått på, slik at amerikanske universiteter vet hva slags utdanning dine elever kommer fra.

Merk at dette dokumentet ble utviklet i 2016, og at det kan ha skjedd endringer i CommonApps struktur siden. 

Andre nyttige tips og lenker

  • Du kan alltid be dine elever ta kontakt med NORAM om de har spørsmål om studier i USA eller Canada. NORAM er upartiske og nøytrale, og all veiledning er helt gratis.

  • Trenger du generell informasjon om studier i USA eller Canada? Se ANSAs oversikt for USA og Canada

  • Har du blitt spurt om å skrive anbefalingsbrev for en av dine elever? Trykk her for tips. 

  • Skal du eller din skole arrangere studiemesse eller lignende? Ta gjerne kontakt med oss for å avtale deltagelse.

  • EducationUSA Norway og NORAM arrangerer gjerne rådgiverseminar for deg og dine kolleger, ta kontakt for nærmere informasjon. 

bottom of page